ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Πώς χειρίζεσαι τις επαγγελματικές, επιχειρηματικές και προσωπικές σου υποθέσεις; Είσαι άνθρωπος της πρόληψης ή της καταστολής;

Σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις, συνέχισε να διαβάζεις.

Έχουμε περισσότερη εξοικίωση στο να εστιάζουμε στην δημιουργία πλούτου παρά στην προστασία!

Νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι όσο περνάει η  ζωή γίνεται όλο και πιο αβέβαιη. Κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Επομένως, για να διασφαλίσεις την ασφάλεια της επιχείρησης και των εργαζομένων σου, είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριλάβεις ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον οικονομικό σου σχεδιασμό. Πρόκειται για το πιο σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού οικονομικού σχεδιασμού, αν και οι άνθρωποι τείνουν να αγνοούν αυτό το στοιχείο καθώς εστιάζουν περισσότερο στη δημιουργία πλούτου παρά στην προστασία. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη ραγδαία αλλαγή στον τρόπο ζωής, η ανάγκη για ασφάλιση έχει γίνει εξίσου σημαντική. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασφαλιστικών προγραμμάτων που προστατεύουν εσάς, την επιχείρηση και τους εργαζομένους σας από τα περιττά έξοδα που προκύπτουν λόγω θανάτου, ατυχημάτων, αναπηρίας, ασθενειών κλπ.

Το ομαδικό πρόγραμα ασφάλισης σας προφυλάσει από τα ατυχή γεγονότα που μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. Είναι ένα απλό προϊόν που προσφέρει οικονομική κάλυψη και σταθερότητα σε εσάς, την επιχείρηση και τους εργαζομένους σας σε οποιασδήποτε «κακιά στιγμή».

Ομαδική Ασφάλιση Lindra Consulting

Η ομαδική ασφάλιση είναι ένα από τα ασφαλιστικά προγράμματα που εξειδικεύεται η Lindra Consulting, που καλύπτει ένα σύνολο ατόμων κάτω από το ίδιο συμβόλαιο. Σκοπός των προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης είναι να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης σε όλα τα μέλη μιας ομάδας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα και την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Η ομαδική ασφάλιση εξαλείφει την ανάγκη αγοράς ξεχωριστού προγράμματος ασφάλισης για κάθε μέλος ξεχωριστά. Συχνά, οι εργοδότες καλύπτουν τους υπαλλήλους τους με ένα τέτοιο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, ως μέρος των παροχών των αμοιβών τους. Σημαντικό είναι να ανεφερθεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέχει κάλυψη στους εργαζόμενους, όπως επίσης στους συζύγους, και τα παιδιά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις και στους εξαρτώμενους γονείς τους.

Τύποι Ομάδων

Ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης παρέχει κάλυψη στους παρακάτω τύπους ομάδων.

Formal Group

Σε ένα formal group, γνωστό και ως Group εργοδότη-εργαζομένων, όλο το προσωπικό εργάζεται για τον ίδιο εργοδότη ή ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Μια εταιρεία, μια επιχείρηση και ένας οργανισμός είναι παραδείγματα formal groups και το ασφαλιστικό πρόγραμμα αγοράζεται από τον εργοδότη – ιδιοκτήτη.

Informal Group

Τα μέλη μιας άτυπης ομάδας – informal group μπορεί να ανήκουν σε μια κοινωνία ή πολιτιστικό σύλλογο. Μπορεί να έχουν την ίδια πιστωτική κάρτα ή λογαριασμό. Σε μια τέτοια ομάδα, ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της ομάδας αγοράζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λογαριασμό των μελών της ομάδας.

Βασικά χαρακτηριστικά της ομαδικής ασφάλισης.

Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Καθώς ο κίνδυνος κατανέμεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων, ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης παρέχει τυποποιημένη κάλυψη σε ανταγωνιστικές τιμές ασφαλίστρων. Αυτό σημαίνει ότι η κάλυψη είναι ίδια για όλα τα μέλη μιας ομάδας.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης – ομίλου, η ομαδική ασφάλιση καλύπτει όλα τα μέλη με το ίδιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορεί να έχει τη μορφή ομαδικής ασφάλισης ζωής, ομαδικής ασφάλισης υγείας, ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης, ομαδικής ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος όπως και ομαδικής συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Μια ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει εργοδότη και εργαζόμενους ή μη εργοδότες και εργαζόμενους όπως κάτοχοι πιστωτικής κάρτας ή μέλη κοινωνικής ή πολιτιστικής ένωσης.

Ο διαχειριστής της ομάδας λαμβάνει ένα βασικό ασφαλιστήριο στο όνομα της ομάδας.

Ένα μέλος καλύπτεται εφόσον είναι μέλος της ομάδας. Η κάλυψη παύει εάν το μέλος αποχωρήσει από την ομάδα.

Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα της Lindra Consulting αποτελούν μια έξυπνη επιλογή για εργοδότες και ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς που έχουμε περιγράψει σε αυτό εδώ το άρθρο. Αυτά τα προγράμματα διασφαλίζουν τις οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων, της επιχείρησης – ομίλου. Βοηθούν επίσης τους εργοδότες να ανταποκρίνονται στις πληρωμές των παροχών των εργαζομένων τους με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο.

Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης

Η αγορά ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης μπορεί να είναι ανταποδοτικό για μεμονωμένα μέλη της ομάδας, όπως οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργοδότες. Σήμερα, πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις προτιμούν να καλύπτουν τους εργαζομένους τους με ομαδική ασφάλιση ως μέρος των συνολικών τους αμοιβών.

Πλεονεκτήματα ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης για εργοδότες και εργαζομένους.

Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ομαδική ασφάλιση είναι χαμηλότερο από το ασφάλιστρο σε ένα ατομικό συμβόλαιο για ένα μέλος. Αυτά τα προγράμματα μειώνουν την ευθύνη του ασφαλιστικού παρόχου καθώς ο κίνδυνος κατανέμεται σε όλα τα μέλη της επιχείρησης – ομίλου.

Καθώς τα ασφάλιστρα καταβάλλονται συχνά από τον εργοδότη, η ομαδική ασφάλιση προσφέρει έναν βολικό τρόπο για την κάλυψη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εισοδηματικές τους κλίμακες. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο για τους εργοδότες ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζομένους τους.

Η ομαδική ασφάλιση βοηθά στην ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων στον εργοδότη. Ένα μέλος της ομάδας νιώθει ότι εκτιμάται, ότι είναι μέρος της ομάδας και είναι πιθανό να συνεχίσει τη συνεργασία του με την ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αυτά τα προγράμματα βοηθούν τους εργοδότες να δημιουργήσουν ένα φιλικό και θετικό εργασιακό περιβάλλον.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης καλύπτει μέλη της οικογένειας των εργαζομένων – μελών ομάδας. Για παράδειγμα, πολλά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης υγείας καλύπτουν συζύγους, εξαρτώμενα παιδιά και γονείς του εργαζόμενου – μέλους της ομάδας.

Τα μέλη της επιχείρησης – ομίλου μπορούν να διεκδικήσουν φορολογικά πλεονεκτήματα για το ασφάλιστρο που καταβάλλεται για ομαδική ασφάλιση κατά την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να διεκδικήσουν φορολογικά οφέλη για την πληρωμή των ασφαλίστρων στα ασφαλιστικά προγράμματα για τους υπαλλήλους τους.

Η ομαδική ασφάλιση παρέχει τυποποιημένη κάλυψη για όλα τα μέλη. Βοηθά ομάδες ατόμων  χαμηλότερου εισοδήματος να έχουν την ίδια κάλυψη με εκείνα τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλότερου εισοδήματος.

Ορισμένα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης μπορούν να μετατραπούν σε ατομικά προγράμματα όταν ένα μέλος αποχωρεί από την επιχείρηση – όμιλο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος ή το μέλος πρέπει να πληρώσει ένα τέλος μετατροπής.

Τα μέλη της ομάδας δεν απαιτείται να πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, τα ατομικά ασφαλιστικά προγράμματα συχνά απαιτούν από τον αιτούντα να υποβληθεί σε έλεγχο υγείας.

Κριτήρια καταλληλότητας για ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.

Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της ομάδας για τη σύναψη ομαδικής ασγφαλιστικής κάλυψσης είναι τα 8 άτομα.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 18 έτη.

Η μέγιστη ηλικία μπορεί να διαφέρει. Ορισμένα προγράμματα έχουν μέγιστο όριο ηλικίας την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ ορισμένα επιτρέπουν την είσοδο έως και τα 80 έτη (ομαδικές ταξιδιωτικές).

Όλα τα μέλη πρέπει να είναι ενεργά και πλήρους απασχόλησης.

Συμπέρασμα

Η ομαδική ασφάλιση προσφέρει μια έξυπνη και βολική επιλογή για την κάλυψη όλων των μελών μιας επιχείρησης ή ενός ομίλου με το ίδιο πρόγραμμα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα προσφέρει πολλά οφέλη σε μεμονωμένα μέλη καθώς και στην ομάδα ως σύνολο.

Τα ομαδικά προγράμματα της Lindra Consulting είναι μία αποδεδειγμένα έξυπνη και συμφέρουσα επιλογή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές, καθοδήγηση ή τον σχεδιασμό της ομαδικής ασφάλισης της δικής σας επιχείρησης, οργανισμού ή ομίλου.

lindra consulting epikoinonia omadiki asfalisi ergazomenon

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Lindra Consulting προσφέρει διάφορα προϊόντα που σχετίζονται με ασφάλειες ζωής, ασφάλειες αποζημίωσης και ατυχημάτων, συνταξιοδοτικά προγράμματα, ταξιδιωτική ασφάλιση κλπ. Eίναι ένας αληθινός σύμμαχος για τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αξιοποιεί την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία στο Business Risk Management Architecture, καθώς και σε νομικά και χρηματοοικονομικά θέματα.