ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων.            Μοχλός ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων. Μοχλός ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Εισαγωγή

Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων. Μοχλός ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Σε προηγούμενο άρθρο μιλήσαμε για την αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση κινδύνων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ένας από τους κινδύνους που καλούνται να διαχειριστούν

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Όμιλοι επιχειρήσεων
 • Οργανισμοί δημοσίου
 • Εθελοντικές οργανώσεις
 • Σωματεία και
 • Σύλλογοι

με απασχολούμενο προσωπικό από 5 άτομα και πάνω, είναι και η ασφάλεια του προσωπικού.

Κάτι που μέσα από την ομαδική ασφάλιση εργαζομένων, αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη. Τόσο για την επιχείρηση όσο και για το απασχολούμενο προσωπικό.

Κάνοντας μια έρευνα στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα στο LinkedIn, θα βρούμε πλήθος αγγελιών επιχειρήσεων που αναζητούν στελέχη. Αυτό που εύκολα διαπιστώνουμε, είναι ότι στην προσπάθεια προσέλκυσης ικανών εργαζομένων, αναφέρεται, μεταξύ άλλων και η προσφορά “Ομαδικής Ασφάλισης”.

Για την προσέλκυση των ικανότερων στελεχών της αγοράς, πολλές ειναι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν συμπληρωματικά και ομαδικό ασφαλιστήριο συνταξιοδότησης.

Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις απαντούν δυναμικά στις 2 μεγαλύτερες ανασφάλειες των εργαζομένων, την Υγεία και τη Σύνταξη. Δύο νευραλγικούς τομείς της πλειοψηφίας των κρατών παγκοσμίως.

Αν και τα τελευταία χρόνια είχαμε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας άνω του 25%, το ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε αύξηση κατά 11% του αριθμού των εργαζόμενων που καλύπτονται μέσω ενός ομαδικού προγράμματος υγείας. Φαίνεται λοιπόν καθαρά, πως οι επιχειρηματίες πλέον γνωρίζουν πολύ καλά ότι:

 1. Η επιχειρηματική ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στον παράγοντα άνθρωπο/εργαζόμενο και
 2. Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις προσφέρουν στην επιχείρηση μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανάπτυξη των εργαζομένων.

Ευχαριστημένοι και εξασφαλισμένοι εργαζόμενοι σημαίνει ανάπτυξη και παραγωγή. Παλαιότερα, οι εργαζόμενοι ίσως ικανοποιούνταν με την εισαγωγή τους σ’ ένα νοσοκομείο, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. Τώρα πλέον έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ζητούν, π.χ. νοσηλεία κάποιου επιπέδου και ποιότητας και γιατί όχι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μετάβαση στο εξωτερικό.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν δύναται να το προσφέρει η κοινωνική ασφάλιση του κρατικού φορέα.

Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων. Γιατί;

Η ασφάλεια των εργαζομένων στις επιχειρήσεις είναι πρωταρχικής σημασίας και κύρια ανάγκη των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια είδαμε τις κρατικές δαπάνες για την υγεία να μειώνονται, σε ποσοστό άνω του 30%. Αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη για πρόσβαση των εργαζομένων σε ιδιωτικές δομές υγείας, για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Στο εργασιακό περιβάλλον εξακολουθούν να ελλοχεύουν ασθένειες, αναπηρίες και θάνατοι. Αυτό αφορά σε έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, κάτι που εντάθηκε με την ανάπτυξη της διεθνούς βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια. Οι εργασιακοί χώροι αποτελούν συχνά – πυκνά, παγίδες ασθενειών και φυσικό είναι να καταβάλλονται προσπάθειες από εθνικούς οργανισμούς για την μείωση των εργασιακών απωλειών.

Το περιβάλλον και η ασφάλεια της εργασίας αποτελούν τμήμα της ανάλυσης της εκάστοτε εργασίας. Αυτό, γιατί επηρεάζει την παραγωγικότητα του εργαζόμενου, το επίπεδο της ποιότητας του προϊόντος/υπηρεσίας, και την γενικότερη στάση του προσωπικού προς τη διοίκηση. Οι συνθήκες ασφάλειας στο χώρο της εργασίας είναι βασική ανάγκη τόσο για το σύστημα παραγωγής, όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Το ψυχολογικό και κοινωνικό περιβάλλον λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι εκδηλώνουν στην πράξη το ενδιαφέρον τους στο αντικείμενο εργασίας. Είναι αυτό, που θα δώσει στον εργαζόμενο την δυνατότητα να αναπτύξει πρωτοβουλία για την πρόταση νέων ή βελτίωση παλαιών μεθόδων εργασίας, την ευχέρεια επικοινωνίας και συνεργασίας του με την διοίκηση για τα εργατικά και εργασιακά θέματα, την παροχή ενός ικανοποιητικού βασικού μισθού, ορισμένων οικονομικών και μη κινήτρων (συμμετοχή στα κέρδη, επιδόματα, αγορά τίτλων με ευνοϊκούς όρους, ομαδική ασφάλιση ζωής, πρόσθετη περίθαλψη).

Πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες να συνειδητοποιήσουν ότι βασική ανάγκη του προσωπικού τους, είναι η ασφάλειά του.

Παλαιότερα αυτό που ζητούσε ο εργαζόμενος ήταν αύξηση των απολαβών του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αυτή η επιθυμία υποχώρησε στην τρίτη θέση ενώ τις 2 πρώτες καταλαμβάνουν, η εξασφάλιση πρόσβασης στις καλύτερες δομές υγείας με δεύτερη τη συνταξιοδοτική εξασφάλιση και τρίτη πλέον την αύξηση των απολαβών.

Η Ιστορία για την ομαδική ασφάλιση

Το πρώτο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής – «επιγραφή» βρέθηκε στο ναό της Αθηνάς στο Δαλί της Κύπρου, η οποία αναφέρεται σε μία ασφαλιστική συμφωνία μεταξύ του βασιλιά Ιδαλίου και του γιατρού Ονασίλου, σε Ελληνική γλώσσα και με ελληνικά ονόματα. Έχει όλα τα στοιχεία της σύγχρονης ασφάλισης, δηλαδή ασφαλιστή – συμβαλλόμενο – ασφαλιζόμενο – κίνδυνο – κάλυψη και ασφάλιστρο. Δίκαια θεωρείται το πρώτο ασφαλιστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Στη σύγχρονη μορφή πρώτη φορά το έτος 1911 έκαναν την εμφάνισή τους οι Ομαδικές Ασφαλίσεις (=Ο.Α) στις Η.Π.Α., όπου η Ασφαλιστική Εταιρία ‘’Equitable” ασφάλισε τους υπαλλήλους μιας εταιρίας δερμάτων. Η Εταιρία αυτή από τον επόμενο χρόνο, το 1912, δημιούργησε υπηρεσία Ομαδικών Ασφαλίσεων και άρχισε να εργάζεται συστηματικά στο χώρο των Ο.Α.

Ο πρώτος ορισμός που έδωσε η Ένωση Ασφαλιστών των Η.Π.Α. για τις Ο.Α. είναι οι εξής:

«Ομαδική ασφάλισις ζωής ή συντάξεων είναι η μομφή ασφαλείας ζωής ή συντάξεων, ή τις καλύπτει αριθμόν προσώπων ουχί μικρότερον του 50, μετά ή και άνευ ιατρικής εξετάσεως.

Η ασφαλιστική σύμβασις συνάπτεται μετά της επιχειρήσεως της απασχολούσης τα πρόσωπα ταύτα, τα ασφάλιστρα Δε καταβάλλονται παρά ταύτης, ή και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων. Η ασφαλιστική κάλυψις αφορά εις όλον το προσωπικόν της επιχειρήσεως ή ορισμένας κατηγορίας τούτου, αίτινες δεν δυνάται να είναι κατώτερες του 75% του συνολικού αριθμού του προσωπικού. Εις την περίπτωσιν μη ασφαλίσεως δέον να αποκλείουν την δυνατότητα επιλογής των ασφαλιζομένων ως και την συμμετοχήν εις την ασφάλισιν των εργοδοτών».

Μέσω των πολυεθνικών εταιριών, οι ομαδικές ασφαλίσεις γρήγορα μεταφέρθηκαν και σε άλλες χώρες, κυρίως στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες. Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις σήμερα, αποτελούν το 1/3 των εν ισχύ ασφαλίσεων Ζωής, ακολουθώντας το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας.

Την δεκαετία του 1960-1970 έκανε την εμφάνισή του και στην Ελλάδα το ομαδικό συμβόλαιο. Ενώ στις αρχές του 1970 λίγες ήταν οι ασφαλιστικές Εταιρίες στην Ελλάδα, που είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους ασφαλίσεις λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιομορφίας που παρουσιάζει ο τομέας αυτός, σήμερα σχεδόν όλες οι Εταιρείες Ζωής αναπτύσσουν τον Κλάδο των Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Μολονότι οι Ομαδικές Ασφαλίσεις ξεκίνησαν από τις βιομηχανικές χώρες, καλύπτοντας, κυρίως ομαδικώς το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό των διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλες ομάδες ατόμων, όπως είναι οι σύλλογος τα σωματεία κ.λ.π. (2002. Τσούντας Κωνσταντίνος, Γκαβέλλα Παναγιώτα)

ΙΙ-Lindra-Consulting-ti-einai-i-diaxeirisi-kindynon-epixeiriseon-brma-kai-poia-i-aksia-tis-simera

Ομαδική Ασφάλιση. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Για την επιχείρηση

 • Βοηθά στην προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων
 • Αυξάνει τη διατήρηση των εργαζομένων
 • Προσφέρει υποστήριξη στους εργαζόμενους
 • Ασφάλιστρα που εκπίπτουν από τον φόρο
 • Βελτιώνει την υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων
 • Εύκολη διαχείριση

Για τον εργαζόμενο

 • Οικονομική σταθερότητα
 • Ευκολία και ηρεμία
 • Προστασία για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους
 • Προστασία για οικογένειες
 • Άμεση κατάθεση για επιστροφές χρημάτων
 • Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος του εργαζόμενου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο εργαζόμενος έχει ελάχιστο έως καθόλου έλεγχο στην ατομική του κάλυψη. Η κάλυψη δεν συνεχίζεται ούτε ακολουθεί τον εργαζόμενο εάν διακόψει την εργασιακή σχέση με τον εργοδότη.

Πώς να προετοιμαστείτε για ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων. Μοχλός ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Για το καλύτερο και πιο συμφέρον πρόγραμμα για την επιχείρηση/οργανισμό σας, κρίνεται σκόπιμο να λάβετε υπόψη τα παρακάτω, πριν αποφασίσετε να κάνετε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • Μάθετε τι θέλετε/χρειάζεστε
 • Τα ψιλά γράμματα είναι σημαντικά
 • Συζητήστε τις ασφαλιστικές σας απαιτήσεις
 • Ενημερωθείτε για την πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών
 • Κατανοήστε τις νομικές επιπτώσεις
 • Σκεφτείτε την ασφάλιση υγείας/συνταξιοδότησης βασισμένη στην τεχνολογία

Παράδειγμα: Λήψη ομαδικής ασφάλισης υγείας – η διαδικασία

1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Αρχικά, για να αγοράσετε ομαδική ασφάλιση υγείας, επικοινωνήστε μαζί μας και υποβάλετε μια βασική φόρμα με στοιχεία όπως το όνομά σας, τα στοιχεία της εταιρείας, το δυναμικό των εργαζομένων κ.λπ.

2. Κοινοποίηστε μας τις ασφαλιστικές σας ανάγκες

Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας κοινοποιήσετε τις ανάγκες που θέλετε να έχει το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας.

Σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο ατομικό και οικογενειακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας/συνταξιοδότησης, το ομαδικό σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο.

3. Λήψη ανταγωνιστικής προσφοράς

Αφού μας κοινοποιήσετε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, το επόμενο βήμα είναι να λάβετε την ανταγωνιστική μας προσφορά. Έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες σας, θα διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που θα ταιριάζει απόλυτα στους στόχους και τις επιδιώξεις σας.

4. Διαδικασία ολοκλήρωσης, παράδοσης και ενεργοποίησης

Αφού έχει συμφωνηθεί από τον Ασφαλιστή της Lindra Consulting και τον εκπρόσωπο της ασφαλισμένης επιχείρησης, ο τρόπος λειτουργίας της ομαδικής ασφαλιστικής σύμβασης, όπως οι όροι και προϋποθέσεις της, ορίζεται συνάντηση για την ανάγνωση, αποδοχή και υπογραφή της ομαδικής ασφαλιστικής σύμβασης.

Με την υπογραφή της ομαδικής ασφαλιστικής σύμβασης έχουμε και έναρξη των ασφαλιστικών καλύψεων.

Κατά τη διαδικασία παράδοσης του συμβολαίου, εξηγούμε και παρέχουμε όλους τους πόρους που χρειάζεστε και αφορούν το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας/συνταξιοδότησης με την Lindra Consulting.

5. Διευθέτηση της πληρωμής σας

Οι πληρωμές των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι και αυτές πολύ ευέλικτες. Το ασφάλιστρο μπορεί να είναι μηνιαίο,

 • τριμηνιαίο
 • εξαμηνιαίο ή και
 • ετήσιο.

Μπορεί αν θέλει κάποια επιχείρηση πριν τη σύναψη της οριστικής ασφαλιστικής σύμβασης (διότι μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα) να κάνει έγγραφη αποδοχή της ομαδικής ασφάλισης, να πληρώσει μια προκαταβολή που θα ορίσει η Ασφαλιστική Εταιρεία και να έχουμε άμεση έναρξη της ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού, της υπό ασφάλιση επιχείρησης.

6. Ενεργοποίηση E-Services

Το E-Services είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος για να έχει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες του προγράμματός του το οποίο του παρέχει:

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για το ομαδικό πρόγραμμα
 • Πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού (παροχές και υπόλοιπο) και σε σημαντικά έγγραφα προς εκτύπωση (φορολογικές βεβαιώσεις, ιστορικό αποζημιώσεων)
 • Πρόσβαση 24/7, οπουδήποτε από τον προσωπικό υπολογιστή, το smartphone ή το tablet.

Με την εφαρμογή E-claims ο ασφαλισμένος καταβάλει ηλεκτρονικά τα εξωνοσοκομειακά έξοδα.

Οι αιτήσεις αποζημίωσης μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τον προσωπικό υπολογιστή του εργαζόμενου

Έξοδα που αποζημιώνει:

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Ιατρικές Επισκέψεις
 • Αγορά φαρμάκων
 • Φυσικοθεραπείες
 • Αποζημίωση εντός 72 ωρών, απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου

Παράδειγμα: Λήψης ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης – διαδικασία

Για την παροχή της ομαδικής συνταξιοδότησης η διαδικασία είναι περίπου η ίδια με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για τη λήψη ομαδικής ασφάλισης υγείας.

Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίζουμε το προσωπικό σε κατηγορίες διότι μπορούμε εκτός της τακτικής συνδρομής που θα προσφέρει η επιχείρηση στους εργαζόμενους της, να καταβάλεται και μέρους των ετήσιων bonus των εργαζόμενων της στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση τους στο εισόδημα του εργαζόμενου.

Επίσης ο εργαζόμενος που έχει άμεση πρόσβαση στον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό δια μέσου της πλατφόρμας e-services, αξιολογώντας την απόδοσή του, μπορεί να τον ενισχύει τακτικά ή έκτακτα με ότι ποσόν θέλει.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτύχει με μεγάλη ευκολία το συνταξιοδοτικό του στόχο.

Πηγές για πρόσθετη μελέτη

Νομοθεσία φορολογίας εισοδήματος

Φορολόγηση ομαδικών προγραμμάτων

Ικανοποίηση των εργαζομένων: μελέτη περίπτωσης εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, προώθηση και διανομή πρωτοποριακών ιατρικών προϊόντων και τεχνολογιών στην Ελλάδα

Θέματα εργατικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας προσωπικού. Θεωρία και εμπειρικές μελέτες περιπτώσεων από τον ξενοδοχειακό κλάδο – Αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων μισθοδοσίας προσωπικού ξενοδοχείων

insurable-business-risk-management-diaxeirisi-epixeirimatikon-asfalisimon-kindynon-lindra-consulting

Κλείνοντας

Το να διατηρείτε τους εργαζόμενους με κίνητρα και παραγωγικότητα είναι ευκολότερο όταν τους δίνετε τα εργαλεία που χρειάζονται. Προσφέρετε ένα πακέτο αποζημιώσεων και παροχών που περιλαμβάνει η ομαδική ασφάλιση. Είναι μια παροχή win-win για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Όλοι είναι κερδισμένοι και ευχαριστημένοι.

Η Lindra Consulting προσφέρει διάφορα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Τα προγράμματά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για να απλοποιούν τη ζωή

 • Μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Μεγάλων επιχείρησεων
 • Ομίλων επιχειρήσεων
 • Εθελοντικών οργανώσεων
 • Σωματείων και
 • Συλλόγων

με το μέγιστο δυνατό όφελος.

Επόμενο βήμα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ομαδικά μας ασφαλιστικά προγράμματα. Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης για την επιχείρησή σας και τους υπαλλήλους σας.