ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τι είναι η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA και ποια η αξία της σήμερα.

Τι είναι η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA και ποια η αξία της σήμερα.

Τι είναι η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA και ποια η αξία της σήμερα

Βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σημαίνει σωστό πλάνο εργασίας στο οποίο να περιλαμβάνεται ένα πλάνο διαχείρισης των κινδύνων.

Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον επιχειρηματικότητας ο επιχειρηματίας καλείται να έχει το 100% της προσοχής του στο πώς θα επιβιώσει η επιχείρησή του.

Οι νέες νομοθεσίες, οι κανονιστικές ρυθμίσεις, εγχώριες και ευρωπαϊκές και οι διαρκώς αναδυόμενοι κίνδυνοι αλλάζουν ραγδαία το περιβάλλον ρίσκου. Αποτέλεσμα η παρακολούθηση των κρίσιμων αλλαγών των κινδύνων, να γίνονται ένας σημαντικός “πονοκέφαλος” για τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε συνθήκες μειωμένου budget τώρα, που δεν υπάρχει ρευστότητα, “επιλέγεται” η αδυναμία για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που Απειλούν τη βιωσιμότητα και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Κινδύνους που καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα πλέον, οι επιχειρήσεις δε γνωρίζουν σε όλο τους το φάσμα, με αποτέλεσμα μια γενική αδυναμία εκπόνησης σχεδίου για την αντιμετώπισή τους.

Διάβασε: Λογισμικό Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχειρήσεων – BRMA

Ιστορικά

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA

Η λέξη κίνδυνος (risk) προέρχεται από τη λατινική ρίζα “risicare” η οποία σημαίνει «τολμώ», υπονοώντας ότι ο κίνδυνος είναι επιλογή παρά πεπρωμένο. Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την «ιστορία» της διαχείρισης κινδύνων, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη. Η διαχείριση κινδύνων ενσωματώνεται σε ένα απέραντο φάσμα λήψης απoφάσεων από την κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου μέχρι τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, από την εξόρυξη πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, από την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση, κίνδυνος σημαίνει έκθεση στην αβεβαιότητα και αφορά αφενός, τις ανθρώπινες δραστηριότητες -είναι καθημερινός τρόπος ζωής και σκέψης- και αφετέρου, όλες τις επιχειρήσεις. Μιχαήλ Χαραλαμπίδης.

Business Risk Management VS Insurable Business Risk Management

Η ασφάλιση πληρώνει για τις ζημιές όταν συμβεί ο κίνδυνος. Η διαχείριση κινδύνων παρέχει μια σαφή και δομημένη προσέγγιση για τον εντοπισμό των κινδύνων.

Business Risk Management

Η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου απειλών για το κεφάλαιο και τα κέρδη ενός οργανισμού. Αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών αβεβαιοτήτων, νομικών υποχρεώσεων, τεχνολογικών ζητημάτων, σφαλμάτων στρατηγικής διαχείρισης, ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών.

Insurable Risk Management

Ένα εργαλείο διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, στο οποίο ο ασφαλισμένος μεταφέρει έναν κίνδυνο πιθανής οικονομικής ζημίας, στην ασφαλιστική εταιρεία που τον μετριάζει, με αντάλλαγμα χρηματική συνδρομή, γνωστή ως ασφάλιστρο.

Οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι είναι κίνδυνοι που θα καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα απωλειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από πυρκαγιά, κλοπή ή μηνύσεις. Όταν αγοράζετε εμπορική ασφάλιση, πληρώνετε ασφάλιστρα στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία συμφωνεί να σας αποζημιώσει σε περίπτωση που υποστείτε καλυμμένη ζημία.

Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA

Ως διαδικασία που αφορά σε κάθε δραστηριότητα μιας επιχείρησης, η ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων χρειάζεται μία αποτελεσματική αρχιτεκτονική. Μια πλήρης αρχιτεκτονική διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι πλεονεκτήματα:

 1. Ολοκληρωμένες και σύγχρονες οργανωτικές δομές διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων
 2. Τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων
 3. Ολοκληρωμένα εγχειρίδια διαχείρισης κινδύνου
 4. Αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης κινδύνων
 5. Αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και
 6. Υψηλής απόδοσης πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κινδύνου

Η αρχιτεκτονική επιχειρηματικών κινδύνων βοηθά τις εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ελαχιστοποιούν τις απώλειές τους σε κρίσιμες στιγμές. Αυτές είναι οι στιγμές που οι εταιρείες με κακή διαχείριση αγωνίζονται να παραμείνουν στη ζωή. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που διαθέτουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τείνουν να ελαχιστοποιούν τις ζημιές τους.

insurable-business-risk-management-diaxeirisi-epixeirimatikon-asfalisimon-kindynon-lindra-consulting

5 Οφέλη ενός Προγράμματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

 1. Βοηθάει να δείτε κινδύνους που δεν είναι εμφανείς.
 2. Παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Δημιουργία αποτελεσματικότερης «άμυνας» στις ομαδικές ενέργειες.
 4. Μείωση επιχειρηματικής ευθύνης.
 5. Διαμόρφωση πλαισίου ρυθμιστικών ζητημάτων.

Διαδικασία Αρχιτεκτονικής Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA

Οι διαδικασίες αρχιτεκτονικής διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων αποτελούν μέρος και υποσύνολο των συνολικών επιχειρηματικών ενεργειών. Οι διαδικασίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων κινδύνου.

Η διαδικασία της αρχιτεκτονικής επιχειρηματικών κινδύνων είναι ο δομικός σχεδιασμός των ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εισροών, επεξεργασίας και εκροών. Αυτή η αρχιτεκτονική καταγράφει και περιγράφει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, τα στοιχεία και τις αλληλεπιδράσεις κάθε ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι διαδικασίες διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και με άλλες εταιρικές ενέργειες.

Ενώ οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου μπορεί να είναι πολύ λεπτομερείς και να διαφέρουν ανάλογα με τον οργανισμό και τον κλάδο, υπάρχουν πέντε που πρέπει να διαθέτουν όλοι οι οργανισμοί:

Προσδιορισμός κινδύνου.

Αυτή είναι η συλλογή διαδικασιών που στοχεύουν στην αυτοματοποίηση μιας τυπικής, αντικειμενικής προσέγγισης για τον εντοπισμό του κινδύνου. Κατανοήστε το περιβάλλον σας. Αφορά το εσωτερικό επιχειρηματικό πλαίσιο, το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και τη στρατηγική σας ως προς το πού κατευθύνεται η επιχείρηση. Σε συνεχή βάση, και χωριστά από την παρακολούθηση μεμονωμένων κινδύνων, είναι η συνεχής διαδικασία παρακολούθησης του κινδύνου, του ρυθμιστικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και του εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σκοπός είναι ο εντοπισμός ευκαιριών καθώς και κινδύνων που εξελίσσονται και επηρεάζουν τους συνολικούς στόχους και την απόδοση του οργανισμού. Μια ποικιλία ρυθμιστικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, γεωπολιτικών και εσωτερικών επιχειρηματικών παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία ή την αποτυχία οποιουδήποτε οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει τις φυσικές καταστροφές, διακοπές, διαθεσιμότητας και τιμολόγηση εμπορευμάτων, εξελίξεις στον κλάδο και γεωπολιτικούς κινδύνους. Περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση σχετικών νομικών και ρυθμιστικών περιβαλλόντων στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες για τον εντοπισμό αλλαγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρηση και τους στόχους της.

Εκτίμηση κινδύνου.

Μόλις ένας οργανισμός εντοπίσει τον κίνδυνο, τότε μπορεί να εντοπίσει τι μπορεί να βοηθήσει ή να εμποδίσει τους στόχους σας. Ένας οργανισμός θέλει να προσδιορίσει τις πιθανότητες των αποτελεσμάτων για το τι μπορεί να επηρεάσει την επίτευξη των στόχων του. Αυτό θα πρέπει να υπερβαίνει τους χάρτες θερμότητας για να συμπεριλάβει μια ποικιλία τεχνικών ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου. Ρωτήστε μας

Θεραπεία κινδύνου.

Αφού γίνει κατανοητό το φάσμα των διαθέσιμων λύσεων, ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Ποια θα είναι η καλύτερη οδός για να επιτύχει τους στόχους του, ελαχιστοποιώντας την απώλεια/ζημία. Αυτό εμπίπτει σε δραστηριότητες μέτρησης κινδύνου για την κατανόηση του εγγενούς και του υπολειπόμενου κινδύνου ενώ εξετάζονται στρατηγικές κινδύνου αποδοχής κινδύνου, μεταφοράς κινδύνου (ασφάλιση), αποφυγής κινδύνου ή μετριασμού κινδύνου (έλεγχοι). Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα ανοχής κινδύνου.

Παρακολούθηση κινδύνου.

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει μια σειρά διαδικασιών για τη συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων στον οργανισμό. Αυτές οι δραστηριότητες είναι εκείνες που συνήθως γίνονται εντός του οργανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των κινδύνων σε συνεχή βάση.

Επικοινωνίες και βεβαιώσεις κινδύνου.

Συνεχείς διαδικασίες για τη διαχείριση των επικοινωνιών και των αλληλεπιδράσεων με τους ιδιοκτήτες κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχείρισης κινδύνου. Αυτά γίνονται σε περιοδική βάση ή όταν ενεργοποιούνται ορισμένες συνθήκες κινδύνου.

Voyage-Shield-I-No1-epilogi-taksidiotikis-asfalisis-athanasios-sakis-lindras-consulting-travel-insurance

Οι αποτελεσματικές ενέργειες διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προσφέρουν:

Ολιστική επίγνωση του κινδύνου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καθορισμένη ταξινόμηση κινδύνων για ολόκληρη την επιχείρηση που δομεί και κατηγοριοποιεί τους κινδύνους στο πλαίσιο της επιχείρησης και αποδίδει λογοδοσία. Μια συνεπής διαδικασία εντοπίζει τον κίνδυνο και διατηρεί την ταξινόμηση ενημερωμένη. Διάφορα πλαίσια κινδύνου εναρμονίζονται σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικού κινδύνου. Η υπάρχουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής συγκεντρώνει δεδομένα κινδύνου και επικοινωνεί αποτελεσματικά, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον κίνδυνο.

Καθιέρωση κουλτούρας και πολιτικής κινδύνου.

Η πολιτική κινδύνου πρέπει να κοινοποιείται σε όλη την επιχείρηση για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου. Οι πολιτικές κινδύνου διατηρούνται ενημερωμένες, επανεξετάζονται και ελέγχονται σε τακτική βάση. Η διάθεση ανάληψης κινδύνου και η ανοχή καθορίζονται και επανεξετάζονται στο πλαίσιο της επιχείρησης και αντιστοιχίζονται συνεχώς με την απόδοση και τους στόχους της επιχείρησης. Η τεχνολογία παρακολουθεί βασικούς δείκτες κινδύνου (KRIs) για να διασφαλίσει τη διαχείριση της πολιτικής κινδύνου και τη διαχείριση του κινδύνου έναντι της όρεξης για κινδύνους, της ανοχής και της ικανότητας.

Λήψη αποφάσεων με έξυπνο κίνδυνο.

Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει ό,τι χρειάζεται για να λάβει έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η στρατηγική κινδύνου είναι ενσωματωμένη με την επιχειρηματική στρατηγική. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών ευθυνών. Η αξιολόγηση κινδύνου γίνεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αλλαγής και του στρατηγικού σχεδιασμού και είναι δομημένη ώστε να συμπληρώνει τον κύκλο ζωής της επιχείρησης για να βοηθά τα στελέχη να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις.

Υπευθυνότητα κινδύνου.

Η λογοδοσία και η ιδιοκτησία κινδύνου είναι καθιερωμένα χαρακτηριστικά της διαχείρισης κινδύνου. Κάθε κίνδυνος, σε επίπεδο επιχείρησης και επιχειρηματικής διαδικασίας, έχει σαφώς καθιερωμένους ιδιοκτήτες. Ο κίνδυνος κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και το ιστορικό του οργανισμού θα πρέπει να απεικονίζει την επιτυχή διαχείριση του κινδύνου έναντι των καθιερωμένων ανοχών κινδύνου και της όρεξης.

Πολυδιάστατη ανάλυση και σχεδιασμός κινδύνου.

Ο οργανισμός χρειάζεται μια σειρά αναλύσεων κινδύνου, συσχέτισης και ανάλυσης σεναρίων. Πρέπει να υπάρχουν διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές ανάλυσης κινδύνου και ο οργανισμός χρειάζεται να κατανοήσει την ιστορική απώλεια για να τροφοδοτήσει την ανάλυση. Τα σχέδια θεραπείας κινδύνου – είτε αποδοχή, αποφυγή, μετριασμός ή μεταφορά – πρέπει να είναι αποτελεσματικά και να παρακολουθούνται για πρόοδο.

Ορατότητα κινδύνου καθώς σχετίζεται με την απόδοση και τη στρατηγική.

Η επιχείρηση βλέπει και κατηγοριοποιεί τον κίνδυνο στο πλαίσιο της εταιρικής βελτιστοποίησης, απόδοσης και στρατηγικής. Τα KRI εφαρμόζονται και αντιστοιχίζονται σε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Στους δείκτες κινδύνου εκχωρούνται καθιερωμένα όρια και ενεργοποιούν αναφορές που σχετίζονται με την επιχείρηση και κοινοποιούνται αποτελεσματικά. Οι πληροφορίες κινδύνου τηρούν την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη συνάφεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών.

# Περιπτωσιολογικές Μελέτες – Case studies

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA

https://link.springer.com/content/pdf/10.1111/1468-0440.00233.pdf

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03055721211207761/full/html

https://www.jstor.org/stable/251500

https://www.researchgate.net/publication/2637282_KDD_For_Insurance_Risk_Assessment_A_Case_Study

https://www.researchgate.net/publication/350323681_Risk_Management_and_Insurance_-_Case_solution

Τι είναι τελικά η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA και που αποσκοπεί;

Αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Επιχειρηματικών Κινδύνων είναι ο εν τω βάθει εντοπισμός τους και ο σχεδιασμός των καταλληλότερων μεθόδων πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής τους.

Η αρχιτεκτονική αυτή συνθέτει επιμέρους γνώσεις από τα χρηματοοικονομικά, την ιδιωτική ασφάλιση και τις επενδύσεις.

Παράλληλα επικαλύπτεται με συγγενείς αλλά διακριτούς επιστημονικούς κλάδους όπως το μάρκετινγκ, η στρατηγική επικοινωνία, η διαπραγμάτευση οι πωλήσεις, η διαχείριση εταιρικής φήμης.

Όπως και στην εξ ορισμού αρχιτεκτονική, έτσι και εδώ ο μονοσήμαντος ορισμός της κρίνεται προβληματικός, καθώς διαπιστευμένοι Αρχιτέκτονες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων δεν συγκλίνουν αποκλειστικά σε έναν.

Στα σίγουρα όμως οι νέες επιχειρήσεις του σήμερα θα είναι η κληρονομιά του αύριο και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί πως η σημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υψηλής ποιότητας»

Και αυτή η τελευταία πρέπει να δώσει έναν νέο ορισμό της επιχειρηματικής κληρονομιάς και των στόχων της ολοκληρωμένης διατήρησης και της παρακαταθήκης για τις μελλοντικές γενιές. 

Κάνε την εγγραφή σου δωρεάν

Webinar | Insurable Business Risk Mangement

Διαχείριση κινδύνων επιχειρήσεων BRMA