Risk Management
Λογισμικό Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχειρήσεων – BRMA

Λογισμικό Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχειρήσεων – BRMA

Λογισμικό Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχειρήσεων – BRMA

Η διαχείριση κινδύνων και o τρόπος που την προσεγγίζουν οι οργανισμοί, είναι ένα θέμα που από το 2020 αποασχολεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα οφέλη ενός λογισμικού διαχείρισης κινδύνων γίνονται όλο και πιο εμφανή.

Η πανδημία του κορωνοϊού και οι επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις δεν έχουν αφήσει σχεδόν καμία επιχείρηση ανέγγιχτη. Οι οργανισμοί αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες περιστάσεις. Περιλαμβάνονται, η προσαρμογή για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και μια ολόκληρη σειρά από άλλες απροσδόκητες προκλήσεις.

Αν και πολλές επιχειρήσεις ήταν εκπληκτικά ανθεκτικές, αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επωφεληθούν από περιόδους σταθερότητας για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν τα σωστά εργαλεία για να διαμορφώσουν μια αποτελεσματική, ευέλικτη και εκσυγχρονισμένη στρατηγική .

Ένα λογισμικό διαχείρισης κινδύνων αποτελεί βασικό μέρος της διασφάλισης αυτής της σταθερότητας και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. 

Διάβασε: Τι είναι η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA και ποια η αξία της σήμερα.

Η εμφάνιση της κόπωσης κινδύνου.

Πέραν της παγκόσμιας πανδημίας, οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση σε καθημερινή βάση. Οι οργανισμοί βλέπουν μια έξαρση στις ελεγκτικές δραστηριότητες, πιθανώς λόγω περισσότερων εργαζομένων που επιδιώκουν το δικαίωμά τους να «σφυρίζουν» ύποπτες ή/και μη ορθές πρακτικές.

Πολλοί βλέπουν τους πελάτες τους να γίνονται πιο απαιτητικοί, απαιτώντας διαφάνεια σε θέματα όπως το ESG – Environmental, Social, and corporate Governance. Πράγμα που οδηγεί τις επιχειρήσεις σε ακόμα περισσότερο ρυθμιστικό έλεγχο και την εναρμόνιση με συνεχώς μεταβαλλόμενους και νέους κανονισμούς.

Η θεμελιώδης φύση αυτών των πιέσεων σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις απλώς δεν έχουν την πολυτέλεια να εμπιστευτούν την πιο παραδοσιακή προσέγγιση. Η τυπική νοοτροπία του “tick box” δεν αρκεί για να ανταποκριθεί σε ολοένα και πιο ψηφιοποιημένα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Σε όλη την κλίμακα, από τις καθημερινές λειτουργίες έως την ετοιμότητα για μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, υπάρχει προφανώς μια σαφής ανάγκη για μια δυναμική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μη αυτόματες προσεγγίσεις.

Ευτυχώς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παρουσιάζει μια συναρπαστική εναλλακτική. Αξιοποιώντας καινοτόμες ψηφιακές μεθόδους, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυτοματοποιήσουν πλήρως τις διαδικασίες που προηγουμένως θα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και πόρους.

Σε όλους τους κλάδους, αρχίζουμε να βλέπουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη διαχείριση κινδύνων, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας έτσι πραγματική επιχειρηματική αξία.

Λογισμικό Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων: Οφέλη και πλεονεκτήματα

Καθώς αυξάνεται η δυναμική στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης κινδύνων, ας εξετάσουμε ορισμένα από τα σημαντικά οφέλη που δημιουργεί ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων:

Βελτιωμένη οπτικοποίηση δεδομένων

Τα δεδομένα κινδύνου από μόνα τους δεν είναι ικανά να προστατεύσουν μία επιχείρηση – οργανισμό. Εκτός εάν είναι πλήρως κατανοητά από εκείνους που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν.

Τα εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης κινδύνων μπορούν να δημιουργήσουν πλήρεις εκθέσεις που με τη σειρά τους θα βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο διοικητικό συμβούλιο και τα μη εκτελεστικά μέλη. Αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική παρουσίαση και επικοινωνία των δεδομένων στα σωστά άτομα.

Ενδυνάμωση διαχειριστών με πλήρη ορατότητα για κάθε περιστατικό

Ένα εκσυγχρονισμένο και πλήρως ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, εξυπηρετεί ώστε οι διευθυντές να μην λειτουργούν πλέον σε σιλό. Αυτό, δίνοντας στους διευθυντές πλήρη ορατότητα του τρόπου με τον οποίο τα γεγονότα μπορεί να διασυνδέονται και να επηρεάζουν το ένα το άλλο.

Επιτρέποντας στους διευθυντές να έχουν μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα των ευθυνών τους, αυξάνεται η συμβολή και η ικανότητα τους να ελέγχουν, δίνοντάς τους την κυριότητα της όλης διαδικασίας.

Ενσωμάτωση στη συνειδητοποίηση κινδύνων σε ολόκληρη την επιχείρηση

Μια κοινή πρόκληση στην παραδοσιακή διαχείριση κινδύνων είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος είναι αφοσιωμένος και ενήμερος για τους κινδύνους.

Με την εισαγωγή ενός ψηφιοποιημένου συστήματος, οι ηγέτες επιχειρήσεων και οργανισμών είναι σε θέση να συνεργάζονται εύκολα με τους εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο.

Παραμείνετε ενήμεροι για την Κανονιστική Συμμόρφωση – Regulatory Compliance – με τα εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα

Ένα βασικό πλεονέκτημα ενός λογισμικού διαχείρισης κινδύνων είναι ότι οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν την ενημερωμένη συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου τους. Ελαφρύνοντας έτσι το βάρος των διευθυντών και διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν καλές πρακτικές από πάνω προς τα κάτω.

Προσδιορίσμός πρώιμων δεικτών μελλοντικών κινδύνων

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε όλο και πιο ασταθή περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, πρέπει να λειτουργούν προνοητικά ως προς τον εντοπισμό και τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων.

Ένα λογισμικό διαχείρισης κινδύνων ωφελεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων βοηθώντας στη μείωση των προσπαθειών σε τομείς χαμηλότερου κινδύνου και βοηθά τους διαχειριστές να εστιάζουν τις ενέργειές τους στις πραγματικές απειλές.

Αγκαλιάζοντας τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης κινδύνων

Προκειμένου να συμβαδίζουν με το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο κινδύνου, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα ψηφιοποιημένο σύστημα που

  • συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες κινδύνων
  • τις αναλύει και
  • τις μορφοποιεί

με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και κατανοητό για τους διευθυντές επιχειρήσεων.

Το σύστημα θα πρέπει να τους επιτρέπει να εξοικονομούν χρόνο στη συλλογή δεδομένων, να διευκολύνουν τη δημιουργία αναφορών.

Μια σημαντική πτυχή της διαχείρισης κινδύνου είναι να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες και να βελτιώνουμε. Θα υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της ανθεκτικότητας και βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων για το μέλλον.

Αν και η εκσυγχρονισμένη διαχείριση κινδύνων μπορεί να μην προβλέψει το επόμενο μεγάλο ανατρεπτικό γεγονός, μπορεί σίγουρα να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο και να επιταχύνει μια πιο αποτελεσματική οργανωτική απόκριση.

Η Lindra Consulting εκμεταλλεύτηκε τα οφέλη του λογισμικού διαχείρισης κινδύνου για να μεταμορφώσει τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται.

Θέλετε να μάθετε πώς το λογισμικό διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων επιχειρήσεων BRMA μπορεί να βοηθήσει και την δική σας επιχείρηση;

Κλείστε σε ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί μία δωρεάν επίδειξη και μελέτη εδώ.