ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Νέα Υποχρεωτική Ασφάλιση για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις το 2024!

Η Νέα Υποχρεωτική Ασφάλιση για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις το 2024!

Η Νέα Υποχρεωτική Ασφάλιση για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις το 2024: Πώς η Linda Consulting μπορεί να προσφέρει την ιδανική λύση

Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, η διαχείριση των κινδύνων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διαρκή επιτυχία των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Μια σημαντική αλλαγή στον ορίζοντα για τέτοιου βελινεκούς επιχειρήσεις είναι η εισαγωγή της υποχρεωτικής ασφάλισης για κτίρια, αποθεματικά και άλλα, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2024 για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη νέα απαίτηση θα μπορούσαμε κάλλιστα να την ερμηνεύσουμε ως ένα ρυθμιστικό εμπόδιο.

Έχοντας ήδη μιλήσει με πολλούς αξιόλογους επιχειρηματίες από την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο γι’ αυτή την αλλαγή, η συντριπτική πλειοψηφία υποστήριξε ότι το βλέπουν σαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ενίχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεών τους. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη αυτής της υποχρεωτικής ασφάλισης και θα εξηγήσουμε πώς η Linda Consulting μπορεί να προσφέρει την πιο έγκυρη (από άποψη ακρίβειας) και οικονομική λύση, αξιοποιώντας το καινοτόμο λογισμικό BRMA.

Πλεονεκτήματα της Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Ενισχυμένος μετριασμός κινδύνων: Η υποχρεωτική ασφάλιση υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αξιολογούν διεξοδικά τα τρωτά σημεία τους. Ενθαρρύνει τους οργανισμούς να εντοπίζουν, να ιεραρχούν και να ποσοτικοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα φυσικά τους περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και των αποθεμάτων. Αυτή η προληπτική προσέγγιση είναι ανεκτίμητη για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων απρόβλεπτων γεγονότων.

Επιχειρησιακή συνέχεια: Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη διασφαλίζει ότι σε περίπτωση καταστροφής, όπως φυσική καταστροφή ή πυρκαγιά, η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της χωρίς σοβαρή διακοπή εργασιών. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και στη διατήρηση της θέσης της στην αγορά.

Κανονιστική συμμόρφωση: Η εκπλήρωση της απαίτησης ασφάλισης του 2024 δεν είναι προαιρετική. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εφαρμόσουν τη νέα ρύθμιση για να αποφύγουν κυρώσεις και νομικές επιπτώσεις. Η συμμόρφωση είναι μια κρίσιμη πτυχή για τη διατήρηση μιας υγιούς εταιρικής φήμης.

Οικονομική Προστασία: Η ασφάλιση παρέχει ένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας, που καλύπτει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης κατεστραμμένων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η διασφάλιση ελαχιστοποιεί την πίεση στους οικονομικούς πόρους της εταιρείας και διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Business-Insurable-Risk-Management-free-webinar-Lindra-Consulting-Sakis-Lindras

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Linda Consulting

Η Linda Consulting, ηγέτης στις λύσεις διαχείρισης κινδύνων, προσφέρει μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για να βοηθήσει τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να περιηγηθούν στο νέο τοπίο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Δείτε πώς το καινοτόμο λογισμικό τους BRMA μπορεί να προσφέρει την καλύτερη, πιο οικονομική και υψηλής ακρίβειας λύση:

Αναγνώριση κινδύνου

Το λογισμικό BRMA χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βάσει δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως

  • η γεωγραφική θέση
  • τα καιρικά μοτίβα και
  • τα ιστορικά δεδομένα

για να παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων.

Εκτίμηση Κινδύνων

Μόλις εντοπιστούν, το λογισμικό αξιολογεί τους κινδύνους με συστηματικό τρόπο. Αξιολογεί τη σοβαρότητα πιθανών συμβάντων και υπολογίζει τον οικονομικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.

Προτεραιοποίηση

Δεν είναι όλοι οι κίνδυνοι ίσοι και το λογισμικό BRMA βοηθά στην ιεράρχησή τους με βάση τον πιθανό αντίκτυπό τους στην επιχείρησή σας. Αυτό διασφαλίζει ότι κατανέμετε τους πόρους αποτελεσματικά και επικεντρώνεστε στον μετριασμό των πιο κρίσιμων κινδύνων.

Ποσοτικοποίηση

Η ακριβής ποσοτικοποίηση των κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης. Το λογισμικό BRMA της Linda Consulting χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους για την ακριβή ποσοτικοποίηση των κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερασφαλίζετε ούτε υποασφαλίζετε τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Αναφορές κινδύνου

Το λογισμικό δημιουργεί λεπτομερείς αναφορές κινδύνου που χρησιμεύουν ως οδικός χάρτης για τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου. Αυτές οι αναφορές είναι ανεκτίμητες όταν:

  • λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
  • τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου και
  • τον σχεδιασμό της επιχειρηματικής συνέχειας.

Σχέδιο απόκρισης και ενημερώσεις

Η Linda Consulting παρέχει καθοδήγηση από ειδικούς για τη δημιουργία ενός σχεδίου προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Επιπλέον, το λογισμικό BRMA ενημερώνει συνεχώς τις εκτιμήσεις κινδύνου για να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι διασφαλίζετε ότι η ασφαλιστική σας κάλυψη παραμένει σε ισχύ και σχετική.

Διαβάστε επίσης: Τι είναι η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων BRMA και ποια η αξία της σήμερα.

Νέα Υποχρεωτική Ασφάλιση για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις το 2024: Πώς η Linda Consulting μπορεί να προσφέρει την ιδανική λύση

Η νέα υποχρεωτική ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ το 2024 δεν είναι απλώς ένα ρυθμιστικό εμπόδιο. Είναι μια ευκαιρία να ενισχυθούν οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Η Linda Consulting, με το καινοτόμο λογισμικό BRMA: Σας προσφέρουμε την ιδανική λύση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την ιεράρχηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν την καλύτερη, πιο έξυπνη, επιστημονική και οικονομική προσέγγιση στην ασφαλιστική κάλυψη.

Συνεργαζόμενοι με τη Linda Consulting, μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτό το νέο τοπίο με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι διαθέτετε μια ισχυρή στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, που σας επιτρέπει να ευδοκιμήσετε ακόμη και μπροστά σε απρόβλεπτες προκλήσεις.