ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Ένας πολύ καλός συνάδερφος της ασφαλιστικής αγοράς αναφέρει σε πάρα πολλές ομιλίες του ότι ‘’η εξυπνότερη εφεύρεση του ανθρώπου είναι η ιδιωτική ασφάλιση’’. Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του. Η ιδιωτική ασφάλιση στηρίζεται στην αναλογιστική επιστήμη που κύριο συστατικό της είναι η στατιστική. Η στατιστική που τόσο έχει εξελιχθεί και πλέον είναι τόσο αξιόπιστη που […]