Ασφαλής, αξιόπιστη ανάπτυξη

Η Formula Business 360° είναι πλέον επίσημος συνεργάτης της Lindra Consulting.

Μία συνεργασία που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες για λαμπρά αποτελέσματα, που θα αποτυπώνονται στην εξελικτική πορεία των εταιρικών πελατών μας.

Με σύνθημα μας τα 3 ΑΑΑ, Ασφαλής, Αξιόπιστη Ανάπτυξη της επιχείρησης θέλουμε να πετύχουμε αυτό που χρειάζεται κάθε επιχείρηση.

Να επιχειρεί η κάθε εταιρεία με το μικρότερο δυνατόν ρίσκο αλλά και να αναπτύσσεται χωρίς προβλήματα, δημιουργώντας σωστές βάσεις και υπόβαθρα για να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της.

Το μοντέρνο μοντέλο Formula Business 360° της οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης των εταιρειών και η καινοτόμα μεθοδολογία διαχείρισης των ασφαλίσιμων κινδύνων των εταιρειών, δημιουργούν ένα σύνολο διαχείρισης μοναδικό και καινοτόμο που θα ταράξει ευχάριστα ”τα νερά” της αγοράς.