Ταξιδιωτική Ασφάλιση Voyage Shield​

Voyage Shield. Γιατί είναι η Νο1 επιλογή ταξιδιωτικής ασφάλισης;

Η ταξιδιωτική ασφάλιση Voyage Shield είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν για την κάλυψη απρόβλεπτων ζημιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιού, είτε διεθνώς είτε στο εσωτερικό.

Τα ασφαλιστήρια ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι είτε ατομικά είτε ομαδικά για κάποιο συγκεκριμένο ταξίδι. Πολλές φορές παρέχονται «ταξιδιωτικά προγράμματα» και από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων συμμετέχει κάποιος σε ένα γκρουπ, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση γιατί μπορεί να καλύπτουν μόνο την αστική ευθύνη του πρακτορείου και όχι κινδύνους σαν αυτούς που προαναφέραμε.

Τα περισσότερα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης καλύπτουν επείγοντα ιατρικά περιστατικά, ακύρωση ταξιδιού, διακοπή ταξιδιού, καθυστερήσεις, ιατρική εκκένωση και χαμένες, κατεστραμμένες ή κλεμμένες αποσκευές. Με την Voyage Shield ωστόσο, το εύρος καλύψεων διευρύνεται.

Για την καλύτερη και πλήρη ενημέρωση σας σχετικά με το Voyage Shield, δημιουργήσαμε ένα Webinar το οποίο παρουσιάσαμε στις 12 Ιανουαρίου 2023 και σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν στο παρακάτω βίντεο.