Παραπλανητική δημοσίευση

Αγαπητοί μας πελάτες,

θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, ότι όσοι από εσάς είστε ασφαλισμένοι στην TRUST Insurance Cyprus, δεν έχετε κανένα λόγο ανησυχίας με αφορμή τα άρθρα που κυκλοφόρησαν σε ασφαλιστικά site αλλά και γενικότερα σε δημοσιεύσεις του διαδικτύου.

Όλα αφορούν την Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C © (Trust Re) που ουδεμία σχέση έχουν με την TRUST Insurance Cyprus.

Παρακάτω σας παραθέτουμε επιστολή του CEO της TRUST Insurance Cyprus Χρήστου Χριστοδούλου που στάλθηκε σε όλους τους συνεργάτες της TRUST.

Επίσης παρακάτω θα βρείτε και την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου που αναφέρει ξεκάθαρα ποιον αφορά η ανάκληση αδείας λειτουργείας:

Αγαπητοί Συνεργάτες,

H Εταιρια Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C © (Trust Re), είναι αντασφαλιστική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν.

Η εταιρεία αυτή διατηρούσε αδειοδοτημένο υποκατάστημα (Branch) στην Κύπρο.

Η εταιρεία, Trust Re,  πριν δυο χρόνια αποφάσισε να κλείσει το υποκατάστημα της στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι για μια αντασφαλιστική εταιρεία οι πελάτες της είναι Ασφαλιστικές Εταιρείες, για τα συμβόλαια που έχουν μεταξύ τους την ευθύνη έχει η μητρική εταιρεία στο Μπαχρέιν. Σε συνέχεια της απόφασης της Εταιρείας, και σε συνεργασία με το γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων, ζητήθηκε από τους ίδιους να τερματιστεί η άδεια εξασκήσεως εργασιών από την Κύπρο, προσφέροντας εξασφαλίσεις υπό την μορφή Τραπεζικών Εγγυήσεων στην απίθανη περίπτωση που πελάτης, Ασφαλιστική Εταιρεία, υποβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση στην Κύπρο, αντί στο Μπαχρέιν που έχουν μεταφερθεί οι διεθνείς αυτές εργασίες.

Το Stockwatch διαβάζοντας την επισυναπτόμενη ανακοίνωση της Εφόρου, την ερμήνευσε ότι έχει ανακληθεί η άδεια της Trust Insurance Cyprus.

Μετά από διαβήματα μας  και αφού δηλώσαμε ότι επιφυλάσσομε πλήρως τα δικαιώματα μας, άλλαξαν την ανακοίνωση τους δύο-τρεις φορές.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες!!

Η Εταιρία μας,  Trust Insurance Cyprus ή Trust International Insurance (Company) (CyprusLtd, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα πιο πάνω.

Με την Trust Re, την εταιρεία στο Μπαχρέιν, έχουμε απλα τους ίδιους μετόχους. Καμία άλλη λειτουργική ή άλλη σχέση περιλαμβανομένου και αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Πέραν αυτού σας ενημερώνουμε ότι η Trust Re στο Μπαχρέιν λειτουργεί κανονικά. Πλήθος Εταιρειών κλείνουν και ανοίγουν υποκαταστήματα καθημερινά χωρίς να αναγκάζονται, λόγω βεβιασμένων ενεργειών σύγχυσης κάποιων δημοσιογράφων να αναστατώνονται και χρειάζεται να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.

Η Trust Insurance Cyprus, είναι ηγέτιδα Ασφαλιστική Εταιρεία, Κυπριακή Εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, με μεγάλη οικονομική ευρωστία και σημαντικές επενδύσεις.

Οι δείκτες φερεγγυότητας της Εταιρείας στις 31/12/2020 ήταν:

–          Ratio of eligible own funds to solvency capital requirement (SCR) 164%

–          Ratio of eligible own funds to minimum capital requirement (MCR) 611%

Σε απλή γλώσσα, κοιτάζοντας το MCR στο 611% της Εταιρείας μας, Trust Insurance Cyprus, ερμηνεύεται ότι η Εταιρεία έχει 6 φορές περισσότερα κεφάλαια από ότι οι Ασφαλιστικές της υποχρεώσεις και όταν εφαρμοστούν τα “risk capital charges” εξακολουθεί το SCR να βρίσκεται στο 164%.

Διευκρινίζεται ότι ο καθοριστικός παράγοντας, για να διατηρεί μια Ασφαλιστική Εταιρεία την άδεια εξασκήσεως εργασιών της είναι το MCR.  

Νομίζω δεν χρειάζεται να λεχθεί τίποτα περισσότερο, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται .

Με εκτίμηση

Christos Christodoulou

Chief Executive Officer

Tel: (+357) 22050110 : Fax: (+357) 22050290

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Αν. Εφόρου Ασφαλίσεων Κύπρου κας Τώνιας Τσαγγάρη:

                                                                                                     

                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                            Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ανάκληση της άδειας ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία της αντασφαλιστικής εταιρείας τρίτης χώρας

Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. (closed) («η Εταιρεία»)

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 153(1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 έως 2021 («ο Νόμος»), η  Αν. Έφορος Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με απόφασή της ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών της πιο πάνω εταιρείας με αριθμό 141, από τις  19/10/2021, με βάση το άρθρο 151(1)(β) του Νόμου, εφόσον η εταιρεία παραιτήθηκε ρητά από αυτήν.

Η εταιρεία είναι αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Κύπρο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(2) του Νόμου, η ανάκληση της άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Νόμου δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της.

Η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με βάση τις εξουσίες που της παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 151(5) του Νόμου, για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των δικαιούχων και των αντισυμβαλλομένων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, έκρινε απαραίτητο να παραχωρήσει στην εταιρεία ειδική άδεια, κατά τον καθορισμένο τύπο Ε.Α.14, αποκλειστικά για τη συνέχιση των σε ισχύ υφιστάμενων συμβολαίων, το διακανονισμό των εκκρεμουσών απαιτήσεων και για να συνεχίσει να εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή ασφάλιστρα και να ικανοποιεί τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, κατά το συνήθη τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.                                                                                                                                            

                                                                                                  

Τώνια Τσαγγάρη                                                                                                                                                                      

Αν. Έφορος Ασφαλίσεων

                                                                                                     19/10/2021